Limity 2014 - ryczałt ewidencjonowany

Limit*
Działalność samodzielna Dla spółki cywilnej
Podmioty rozpoczynające działalność Brak limitu Brak limitu
Podmioty kontynuujące działalność 150’000 euro 633’450 zł 150’000 euro 633’450 zł

* kurs EURO

1.10.2013 4,2230 zł