Prezenty są bardzo przyjemne, ale co z podatkiem?

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się dużymi krokami. Boże Narodzenie to szczególny czas – czas przepełniony miłością, ciepłem i …tradycjami.

Tradycją staje się również w okresie przedświątecznym wręczanie prezentów w postaci rzeczowej, bonów jak również pieniężnej pracownikom. Nasuwa się pytanie – a co z podatkiem? … co ze składkami ZUS?

Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy prezent podarowany przez pracodawcę stanowi dla pracownika świadczenie w naturze i jest przychodem ze stosunku pracy. Obowiązek opodatkowania i oskładkowania takich upominków, ewentualnie stosowania zwolnień podatkowych i składkowych, zależy od sposobu finansowania upominków.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na sfinansowanie przekazanych na rzecz pracowników prezentów ze środków firmy wówczas pracownik zobowiązany będzie do opłacenia od uzyskanego świadczenia podatku i to niezależnie od jej wartości. Pracownik nie robi tego jednak samodzielnie. To pracodawca zmniejszy wypłacone wynagrodzenie o kwotę odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek od wypłaconego pracownikowi świadczenia rzeczowego.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy pracodawca, który utworzył w swoim zakładzie pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansuje zakupione prezenty ze środków zgromadzonych na tym funduszu. Wartość prezentu może po stronie pracownika pozostać zwolniona z podatku. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń sfinansowanych w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub funduszy związków zawodowych zwolniona jest z podatku do kwoty 380 zł rocznie. Oznacza to zatem, że pracownik może otrzymać upominek zwolniony z opodatkowania o wartości nieprzekraczającej 380 zł w danym roku podatkowym. Po przekroczeniu wskazanego limitu konieczne będzie odprowadzenie podatku.

Prezenty z ZFŚS muszą być wydawane zgodnie z regulaminem tego funduszu, a ich przyznawanie oparte o sytuację majątkową i finansową pracownika. Jednocześnie pracodawca powinien sprawdzić, czy przez pozostałą część roku pracownik nie otrzymywał już świadczeń z funduszu. Limit roczny 380 zł, pozwalający na nienaliczanie zaliczki na podatek, jest często wykorzystywany w trakcie roku, a w konsekwencji wartość prezentów świątecznych nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Warto mieć na uwadze, że zwolnienie w ramach limitu 380 zł nie obejmuje bonów i talonów. Prezenty przekazywane w formie bonów i talonów nie pozostają zwolnione z PIT.

Prezenty bożonarodzeniowe a składki ZUS

Objęcie składkami ZUS prezentów świątecznych uzależnione jest również od formy finansowania przekazanych upominków. Wszystkie świadczenia finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy to rzeczowe, czy pieniężne, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Bez względu na to, czy przekazano pracownikowi talony świąteczne, czy upominek pieniężny będą one zwolnione ze składek ZUS. Jeżeli jednak prezenty zostały zakupione ze środków obrotowych firmy stanowią one podstawę wymiaru składek ZUS.

Jan Kułakowski

ABAK …wiesz więcej