#Zmiany2019 – minimalne wynagrodzenie 2019

#Zmiany2019‼️
 
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 11 września 2018 r. przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
 
Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosić 2.250 zł (w 2018 r. – 2.100 zł). Oznacza to wzrost o 7,1% i stanowi 47,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.
 
Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2019 r. będzie wynosić 14,70 zł (w 2018 r. – 13,70 zł).
 
Od 1 stycznia 2019 roku zmienią się zasady dokonywania wypłat wynagrodzeń przez Pracodawcę. Co należy zrobić do 22 stycznia 2019?
Zajmujemy się Twoimi sprawami kadrowo – płacowymi zgodnie z nowymi przepisami.
Zapraszamy do kontaktu – /22/ 724 13 63