#Zmiany2019 – pensja członków rodziny

#Zmiany2019

Cześć  VII

Nowelizacji wprowadza w ustawie o PIT długo oczekiwaną przez przedsiębiorców możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka i małoletnich dzieci. Od przychodu będzie można też potrącić wynagrodzenia z pracy oraz praktyk absolwenckich małżonków i niepełnoletnich dzieci wspólników spółek osobowych. Dziś art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT na to nie pozwala

Po zmianach kosztem uzyskania przychodów w dalszym ciągu nie będzie wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci. Dotyczy to sytuacji, gdy świadczenie pracy ma miejsce bez wyraźnej podstawy prawnej (umownej). Wartości takiej pracy, polegającej na doraźnej pomocy najbliższych członków rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, nie sposób zmierzyć ceną. Nie ma bowiem umowy, w której wynagrodzenie lub honorarium zostałoby formalnie ustalone, stąd wyłączenie z kosztów.