Tarcz 6.0 - Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4)

Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy? Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą…

Subwencja dla Mikrofirm - Polski Fundusz Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii  koronawirusa. Warto przeczytać, bo w największym skrócie: możesz otrzymać maksymalnie 324.000,00 zł pożyczki, a spłacić jedynie 81.000 zł. Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej…

Tarcza 2.0. Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek. Wyjaśniamy, co się zmienia

Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Co się zmieni? Wyjaśniamy. Świadczenie postojowe. Wsparcie na dłużej Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego…

Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. I. WPROWADZENIE Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących pracodawcami,planowane jest…

Tarcza antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 I.…

Tarcza antykryzysowa - Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat…

Tarcza antykryzysowa - Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 15 g. Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy…

Tarcza antykryzysowa - szczegóły wybranych rozwiązań cz. I

Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Ustawa przewiduje zwolnienie mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, że Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do…