Blog

Tarcz 6.0 – Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4)
Kto może otrzymać dotację z Funduszu Pracy? Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej
Czytaj więcej
Zasiłek opiekuńczy
W związku z trudną sytuacją epidemiczną przywrócony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Obowiązywać będzie od 9 do 29 listopada. Z dodatkowego zasiłku skorzystać mogą: rodzice zdrowego dziecka do 8 lat; rodzice dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności; rodzice dziecka do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym; rodzice dziecka do
Czytaj więcej
Subwencja dla Mikrofirm – Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii  koronawirusa. Warto przeczytać, bo w największym skrócie: możesz otrzymać maksymalnie 324.000,00 zł pożyczki, a spłacić jedynie 81.000 zł. Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej przyznawana mikrofirmom w ramach Programu i jak jest ona obliczana?
Czytaj więcej
Tarcza 2.0. Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek. Wyjaśniamy, co się zmienia
Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Co się zmieni? Wyjaśniamy. Świadczenie postojowe. Wsparcie na dłużej Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne,
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. I. WPROWADZENIE Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących pracodawcami,planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 I. Wprowadzenie   Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 15 g. Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – szczegóły wybranych rozwiązań cz. I
Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Ustawa przewiduje zwolnienie mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, że Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę
Czytaj więcej