Blog

Subwencja dla Mikrofirm – Polski Fundusz Rozwoju
Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii  koronawirusa. Warto przeczytać, bo w największym skrócie: możesz otrzymać maksymalnie 324.000,00 zł pożyczki, a spłacić jedynie 81.000 zł. Jaka jest maksymalna kwota subwencji finansowej przyznawana mikrofirmom w ramach Programu i jak jest ona obliczana?
Czytaj więcej
Tarcza 2.0. Świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek. Wyjaśniamy, co się zmienia
Rozszerzona tarcza antykryzysowa to wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Zmiany dotyczą m.in. świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek ZUS. Na co będą mogli liczyć przedsiębiorcy? Co się zmieni? Wyjaśniamy. Świadczenie postojowe. Wsparcie na dłużej Rozszerzona tarcza antykryzysowa przewiduje możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie. Co ważne,
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. I. WPROWADZENIE Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w sposób istotny na codzienne życie obywateli, w tym na sytuację ekonomiczną firm. W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan ten wywołuje dla przedsiębiorców będących pracodawcami,planowane jest ich wsparcie poprzez umożliwienie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zachęcamy do zapoznania się ze wzorem umowy wraz z załącznikami oraz zasadami udzielania dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 I. Wprowadzenie   Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa w
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Powiatowe Urzędy Pracy. Kto może otrzymać pożyczkę z Funduszu Pracy? Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Uwaga! Usługa realizowana jest wyłącznie przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Podstawa prawna Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – art. 15 g. Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy Każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – szczegóły wybranych rozwiązań cz. I
Ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Ustawa przewiduje zwolnienie mikroprzedsiębiorców zatrudniających do 9 osób, że Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę
Czytaj więcej
Pakiet dot. tarczy antykryzysowej – proponowane rozwiązania
Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Jutro Sejm rozpoczyna pracę. Ostateczny kształt ustawy poznamy po uchwaleniu i wydaniu odpowiednich rozporządzeń o czym będziemy Państwa informować. Projekt przewiduje on m.in.: pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla: mikrofirm, które
Czytaj więcej
Tarcza antykryzysowa – projekt ustawy wsparcia dla przedsiębiorców
Dziś „wyciekł” projekt specustawy z rozwiązaniami pomocowymi dla przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19. Przeanalizowaliśmy dla Was projekt ustawy. Przedstawiamy założenia wsparcia dla przedsiębiorców. Ostateczny kształt ustawy poznamy po uchwaleniu przez Sejm. Art. 15ZR Ustawy – Postojowe dla przedsiębiorców oraz osób świadczących usługi z tytułu umowy cywilnoprawnej. Świadczenie to ma przysługiwać przedsiębiorcom oraz wykonującym pracę
Czytaj więcej
Ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem
Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy: odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r., zawieszenia na 3
Czytaj więcej