Księgowość

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Jesteśmy przekonani, że sprostają one Państwa wymaganiom i przyczynią się do jeszcze lepszego funkcjonowania Waszej Firmy.
Księgowość

Świadczymy usługi z zakresu księgowości. Znajomość zasad Ustawy o Rachunkowości, ustaw podatkowych i innych przepisów prawa daje nam możliwość zaoferowania Państwu naszych usług z pełną odpowiedzialnością za ich wykonanie.

 • Prowadzimy Księgi Rachunkowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont.
 • Prowadzimy Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawami podatkowymi i wymogami formalnymi oraz ewidencje zakupu i sprzedaży do potrzeb podatku od towarów i usług.
 • Rozliczamy także ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową.
 • Opracowujemy politykę rachunkowości firmy oraz zakładowy plan kont.
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i sprawozdania do GUS.
 • Rozliczamy transakcje wewnątrzwspólnotowe.
 • Sporządzamy dla Państwa deklaracje podatkowe PIT, CIT, VAT oraz roczne zeznania podatkowe.
 • Dla pełnej wygody sporządzamy gotowe przelewy podatkowe i analizy finansowe firmy.
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
 • Wyprowadzamy zaległości podatkowe.
 • Uzyskujemy zaświadczenia o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym

A ponadto: Reprezentujemy Państwa sprawy przed Urzędem Skarbowym i innymi organami podatkowymi. Obsługujemy kontrole podatkowe (możliwość przyjmowania wszelkich kontroli skarbowych w siedzibie Biura). Istnieje możliwość dojazdu do Klienta na terenie: Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Brwinowa, Pruszkowa, Piastowa, Żyrardowa, Błonia.

Skontaktuj się z nami

Kadry i płace

Chcielibyśmy zaoferować Państwu pełen zakres usług z zakresu kadr i prawa pracy oraz wynagrodzeń. Dla Państwa wygody obsługujemy wszystkie sprawy związane z pracownikami, pilnując wszelkich terminów i dopełniając wszelkich formalności.

 • Sporządzamy dokumentację dotyczącą nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – w tym umowy o pracę, zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy.
 • Zakładamy i prowadzimy akta osobowe.
 • Prowadzimy ewidencje czasu pracy.
 • Sporządzamy dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzimy rejestr badań lekarskich i szkoleń BHP, pomagamy zorganizować szkolenia, przypominamy o konieczności wykonania badań okresowych.
 • Sporządzamy wszelkie dokumenty zgłoszeniowe do ZUS i PIP.
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS.
 • Na każdym etapie naszej współpracy oferujemy doradztwo w zakresie zatrudniania pracownika i kodeksu pracy
 • Przygotowujemy listy płac dla pracowników oraz rozliczamy umowy cywilnoprawne.
 • Sporządzamy miesięczne deklaracje rozliczeniowe do ZUS oraz imienne raporty rozliczeniowe dla pracowników.
 • Dla Państwa wygody sporządzamy przelewy.
 • Obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń.
 • Sporządzamy roczne deklaracje PIT-11, PIT-40, PIT-8AR oraz PIT-4R.
 • Prowadzimy rozliczenia z PFRON.
 • Ustalamy prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzimy karty zasiłkowe.
 • Ustalamy świadczenia pieniężne związane z ustaniem stosunku pracy.
 • Rozliczamy pracowników używających samochodów prywatnych do celów służbowych.
 • Uzyskujemy zaświadczenia o nie zaleganiu w ZUS.
 • Na każdym etapie naszej pracy oferujemy doradztwo w zakresie rozliczania pracowników i kodeksu pracy.

Skontaktuj się z nami


Aktywne wsparcie biznesu

Przy pomocy raportów finansowych i księgowych możesz planować przychody i wydatki, planować i kontrolować koszty oraz ustalać budżet całej organizacji. Dzięki temu że dane księgowe są gromadzone na bieżąco, możesz je analizować w dowolnej chwili. Działamy według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Ich celem jest zapewnienie możliwości porównania sprawozdań finansowych organizacji działających w różnych krajach. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza teraz, w dobie globalizacji, kiedy inwestorzy podejmując decyzje o inwestycji w daną spółkę opierają się głównie na publikowanych przez nią danych finansowych.

Usługi doradcze

 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych, a także w zakresie formy i skutków likwidacji; przeprowadzenie likwidacji – sporządzenie deklaracji, zawiadomień;
 • Doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
 • Przygotowanie dokumentów kredytowych oraz współpraca z bankami, w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wnioskiem o udzielenie kredytu, biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych, dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń.

Wybierają nas:

 • Jednoosobowe działalności gospodarcze
 • Spółki cywilne
 • Spółki jawne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Stowarzyszenia, Fundacje
 • Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej

Jesteś zainteresowany

naszymi usługami?