Zasiłek opiekuńczy

W związku z trudną sytuacją epidemiczną przywrócony zostaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Obowiązywać będzie od 9 do 29 listopada.
Z dodatkowego zasiłku skorzystać mogą:
☑️ rodzice zdrowego dziecka do 8 lat;
☑️ rodzice dziecka do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności;
☑️ rodzice dziecka do 18 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym;
☑️ rodzice dziecka do 24 r.ż., które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dodatkowy zasiłek z powodu COVID-19 wynosi 80% wynagrodzenia i wypłacany jest za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem – również za dni ustawowo wolne od pracy. Zasiłek przysługuje zarówno osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, jak również zleceniobiorcom, którzy opłacają składkę chorobową. Co istotne – do wypłaty zasiłku nie ma okresu wyczekiwania, tzn. zleceniobiorca już od pierwszego dnia umowy może pobierać zasiłek.
Wnioski o wypłatę dodatkowego zasiłku pojawią się już wkrótce na stronie ZUS.