Kalendarz zmian podatkowych 2020

01.01.2020

 

 1. Brak możliwości zaliczenia do KUP płatności na niezgłoszony rachunek – przy płatnościach za transakcje powyżej 15.000 zł na rzecz czynnych podatników VAT należy zawsze zweryfikować, czy konto zostało zgłoszone i jest widoczne na białej liście podatników VAT. Biała lista dostępna jest pod adresem:https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
 2. Brak możliwości zaliczenia do KUP płatności, które opłacono poza obowiązkowym MPP – brak możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodów płatności za fakturę na kwotę powyżej 15.000 zł dokumentującą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do u.p.t.u. (sankcje w VAT za niedopełnienie tego obowiązku dotyczą płatności już od 11.2019)
 3. NIP na paragonie dla firm – Podatnicy nie będą mogli wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy.
 4. Kasy fiskalne on-line obowiązkowe dla pierwszej grupy podatników – kasy będą obowiązkowe do ewidencjonowania usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Ten sam podmiot wciąż może ewidencjonować sprzedaż innych usług lub towarów na zwykłych kasach.
 5. Mikrorachunek podatkowy – każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności z tytułu PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności budżetowych.
 6. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych – zmiany wzorowane na rozwiązaniach w VAT. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku), a dłużnicy (także rozliczający się na podstawie ryczałtu!) będą zobowiązani do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku nieuregulowania płatności w wyżej wymienionym terminie.
 7. Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła – płatnicy będą musieli zastosować krajową stawkę w naliczeniu podatku u źródła w przypadku gdy dokonują wypłat z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł,
 8. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów – zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.
 9. Quick fixes – zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych – zmiana przesłanek uprawniających do zastosowania stawki 0% przy dostawie wewnątrzwspólnotowej  i dokumentowania przemieszczenia towarów, wprowadzenie w miejsce magazynów konsygnacyjnych magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, zmiana w identyfikowaniu dostawy ruchomej w  transakcjach łańcuchowych.

 

01.04.2020

 

 1. Nowy JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców –  dla dużych przedsiębiorców już od 01.04.2020 obowiązkowe będzie przesyłanie JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K (nie utrzymano nazwyJPK_VDEK). Dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym.  Mali przedsiębiorcy będą też mogli zdecydować się dobrowolnie na ten sposób raportowania już od 01.04.2020, jeżeli jednak już zdecydują się na taki sposób nie będą mogli wrócić do starego sposobu rozliczania.
 2. Nowa matryca stawek VAT – w zakresie stawek VAT obecnie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług 2008 zostanie zastąpiona nową matrycą, która w odniesieniu do towarów będzie opierać się na strukturze Nomenklatury Scalonej, zaś w zakresie usług będzie bazować na aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015.

 

01.07.2020

 1. Kasy fiskalne online obowiązkowe dla drugiej grupy przedsiębiorców – na kasie fiskalnej on-line będzie trzeba będzie ewidencjonować usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania a także sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.
 2. JPK_VAT7M lub JPK_VAT7K obowiązkowy dla wszystkich podatników – od 01.07.2020 wszyscy podatnicy będą obowiązani do raportowania w nowej formie.